Iepirkums: „Apaļā galda piegāde”,  identifikācijas Nr. AM2006/081

Paziņojuma ievietošanas datums: 25.09.2006.

Iepirkuma priekšmets: apaļā galda piegāde

Iepirkuma apjoms: viens galds 

Specifikācija:
Apaļš galds, veidots no 16 daļām, ar regulējamu pēdu
Galda augstums - 750 cm, platums - 100 cm, diametrs – 900cm, ar vaļēju/ tukšu vidu 700 cm diametrā (papildinformāciju var saņemt, piesakoties pie Renātes Lorences, mob.tel. 26117148, e-pasts renate.lorence@mod.gov.lv).
Visas detaļas izgatavojamas no MDF loksnes, detaļu virsmas var palikt neapstrādātas.
Detaļu savienošanai lietojamas ekscentriskās savilces.

Piegādes termiņš: līdz 2006.gada 6.novembrim

Paredzamā līgumcena: LVL 2100 (bez PVN)

Prasības pretendentiem:
1) pretendents ir reģistrēts likumā noteiktā kārtībā;
2) pretendentam nav nodokļu parādu;
3) pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta

Prasības piedāvājuma noformēšanai: Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē. Piedāvātajam galdam ir jāatbilst specifikācijā norādītajām prasībām.


Piedāvājumā jāiekļauj piedāvātā materiāla aprakts.
Piedāvājumam jāpievieno 1) reģistrācijas apliecības kopiju, 2) Valsts ieņēmumu dienesta izziņu vai pretendenta apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību, 3) Uzņēmumu reģistra izziņu vai pretendenta apliecinājumu par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta

Piedāvājums jāiesniedz līdz: 02.10.2006. plkst. 12:00

Lēmumu par līguma slēgšanu plānots pieņemt: 02.10.2006.

Cita informācija: iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta devīto daļu.

Kontaktinformācija: Renāte Lorence, Organizācijas nodaļas vecākā referente, NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas birojs, mob.tel. 26117148, e-pasts renate.lorence@mod.gov.lv

Citāts

Elizabete II

„Sasniegumi, kurus laikā kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas iedzīvotāji guvuši šās pagātnes seku pārvarēšanā, ir lieliski. Vai gan pirms 15 gadiem kāds varēja iedomāties, ka tagad Latvija būs Eiropas Savienības locekle un pēc dažām nedēļām pie sevis uzņems NATO augstākā līmeņa sanāksmi


- Elizabete II,
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Karaliene

Ziņas