Paziņojums par rezultātiem iepirkumam
„Siltu kaklautu piegāde”
Identifikācijas Nr. AM2006/116


Iepirkuma priekšmets: kašmira kaklauti

Paziņojuma ievietošanas datums: 20.11.2006.

Iepirkuma apjoms: 400 gab.

Līguma izpildītājs: SIA „ItaliaVogs”

Līgumcena: LVL 1 440.00 (bez PVN).

Lēmums par līguma slēgšanu pieņemts: 20.11.2006.

Cita informācija: iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta devīto daļu.
Kontaktinformācija: Renāte Lorence, Organizācijas nodaļas vecākā referente, NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas birojs, tel. 7017758, e-pasts: renate.lorence@mod.gov.lv.

Citāts

Juris Šteinbergs

„NATO samita norises dienās diezin vai darīšu kaut ko īpaši citādu kā parastās dienās.” 

- Juris Šteinbergs,

TV 3 raidījumu vadītājs

Ziņas